Aanmelden bij UNICUM Huisartsenspoedzorg

 

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als waarnemend huisarts voor de UNICUM huisartsenspoedposten in Zeist en Nieuwegein. U kunt vervolgens zelf bepalen of u diensten aanneemt op beide posten of op een van beide posten. Voor uw aanmelding hebben wij ook de volgende documenten van u nodig:

1) Kopie HVRC-RGS-registratie

2) Kopie polis verzekering beroepsaansprakelijkheid 

3) Een geldig bewijs van betaling van de verzekering beroepsaansprakelijkheid

4) Bewijs inschrijving geschillencommissie

5) CV met minimaal 2 referenties

Deze documenten kunt u samen met uw gegevens door middel van dit formulier bij ons aanleveren.

Nadat u het inschrijfformulier hebt ingestuurd en wij de documenten van u ontvangen hebben, sturen wij u een waarneemovereenkomst toe.

Wanneer u als waarnemend huisarts niet bekend bent in de regio, niet waarnemend huisarts bij een praktijkhouder of niet recent AIOS bent geweest in de regio, dan wordt uw CV voorgelegd aan de medisch directeur.


Let op! Wij kunnen uw aanvraag niet in behandeling nemen als wij niet alle 5 de gevraagde bijlagen van u ontvangen.

Zodra wij deze getekend retour hebben ontvangen, kunt u op de door u aangegeven post(en) werken. U krijgt dan ook inloggegevens voor ons roosterprogramma InterShift. Bij de eerste dienst dient u zich te identificeren met een geldig ID.

 

Uw persoonlijke gegevens

 

LET OP! U kunt geen diensten aannemen/vervullen voordat u een bevestiging heeft ontvangen van de managementassistent dat uw inschrijving is verwerkt.

Met het veld hieronder verklaart u hier kennis van te hebben genomen en akkoord te gaan met deze voorwaarde.

  

Bevestiging inschrijving

Nog vragen?

Acties

Heeft u alles ingevuld en de 5 bijlagen toegevoegd? Klik dan op versturen. Op de volgende pagina vind u meer informatie over lidmaatschap bij één van onze coöperaties.