Aanmelden Coöperatie Lekstroom (uitsluitend voor huisartsen)

Waarom lid worden van de UNICUM coöperatie Lekstroom?
UNICUM is de regionale organisatie van, voor en door huisartsen. We bewegen richting 100% aansluiting van de in onze regio gevestigde huisartsen. De leden van de coöperatie denken, werken en beslissen actief mee over een toekomstbestendige inrichting van de huisartsenzorg in de eigen regio. Zij kunnen in een algemene ledenvergadering meebeslissen over de strategische koers van de eigen regio en de activiteiten waarmee UNICUM in de eigen regio aan de slag gaat.

Wie kunnen er lid worden?
Praktijkhoudende huisartsen, waarnemers en hidha's in het werkgebied van UNICUM Lekstroom kunnen lid worden.

Buitengewoon lidmaatschap voor waarnemers
Waarnemers die binding hebben met het werkgebied kunnen buitengewoon lid worden. Zij betalen geen contributie en hebben geen formeel stemrecht tijdens de ledenvergadering. Uiteraard zijn zij wel van harte welkom om mee te denken en te praten tijdens de ledenvergaderingen. Ook kunnen zij een bijdrage leveren in de vakcommissies. 

Wat kost het lidmaatschap?
De contributie bedraagt €250,- per jaar. Van deze contributiegelden worden de bestuursleden van de coöperatie bekostigd. Het bijzonder lidmaatschap voor waarnemers is kosteloos. 

Coöperatie Lekstroom

Acties

** U ontvangt automatisch een factuur voor de contributie van het lidmaatschap. Voor waarnemers geldt een buitengewoon lidmaatschap, hiervoor wordt geen contributie in rekening gebracht.